Mitchell St, 703 E_Kendallville-4Mitchell St, 703 E_Kendallville-2Mitchell St, 703 E_Kendallville-3Mitchell St, 703 E_Kendallville-5Mitchell St, 703 E_Kendallville-6Mitchell St, 703 E_Kendallville-7Mitchell St, 703 E_Kendallville-9Mitchell St, 703 E_Kendallville-10Mitchell St, 703 E_Kendallville-8Mitchell St, 703 E_Kendallville-11Mitchell St, 703 E_Kendallville-12Mitchell St, 703 E_Kendallville-13Mitchell St, 703 E_Kendallville-14Mitchell St, 703 E_Kendallville-15Mitchell St, 703 E_Kendallville-16Mitchell St, 703 E_Kendallville-17Mitchell St, 703 E_Kendallville-18Mitchell St, 703 E_Kendallville-19Mitchell St, 703 E_Kendallville-20Mitchell St, 703 E_Kendallville-21